Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
3. januarja, 2017

Članarina za Privrednu komoru Srbije

Privredna komora Srbije donela je Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2017. godini. Ova Odluka objavljena je u Službenom glasniku RS br. 101/2016.

U članu 3. Odluke navodi se da su članovi Komore svi privredni subjekti (pravna i fizička lica), koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Republike Srbije.

U istom članu definisan je i iznos članarine koji plaćaju članovi razvrstani u grupe prema ostvarenom prihodu:

Grupa obveznika
Ostvaren godišnji poslovni prihod (RSD)
Mesečni iznos članarine (RSD)
I od 20 miliona do 300 miliona 300,00
II od 300 miliona do 600 miliona 600,00
III od 600 miliona do 1 milijarde 20.000,00
IV od 1 milijarde do 2,5 milijardi 80.000,00
V više od 2,5 milijarde 185.000,00

Preduzetnici, članovi granskih udruženja Komore, u skladu sa Statutom, plaćaju članarinu na način i u visini utvrđenoj u prethodnoj tabeli.
Preduzetnici i privredna društva čiji je ostvareni godišnji poslovni prihod manji od 20 miliona dinara ne plaćaju članarinu.
Ostali članovi Komore (opšta udruženja preduzetnika, zadružni savezi, udruženja, društva, organizacije….) plaćaju članarinu Komori u iznosu od 1.000,00 RSD mesečno.