Elektronska izmenjava podatkov pri poročanju o porabi energentov
19. julija, 2023

Brezplačna rešitev za elektronsko izmenjavo podatkov pri poročanju o porabi energentov

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je skupaj z javno agencijo SPIRIT Slovenija predstavilo brezplačno rešitev za elektronsko izmenjavo podatkov pri poročanju o porabi energentov. Nov način izmenjave podatkov omogoča učinkovit nadzor in poročanje o porabi energije za namen izvajanja finančne pomoči v času energetske krize v gospodarstvu.

Skladno z Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK) morajo operaterji in dobavitelji energentov elektronsko posredovati podatke o dobavljenih količinah in cenah energenta za vsakega upravičenca, ki je zaprosil za finančno pomoč zaradi visokih cen energentov. Ta zakonska obveznost velja tudi za posredne dobavitelje, ki imajo podatke za upravičence.

Zakaj novosti pri poročanju?

Pred uvedbo te nove rešitve so podjetja prejemniki pomoči morala mesečno pošiljati račune o dejanski porabi in ceni energentov, kar bi predstavljalo veliko administrativno obremenitev tako za podjetja kot tudi za agencijo SPIRIT Slovenija pri pregledu dokumentacije. Zato je bil vzpostavljen nov sistem poročanja in nadzora, ki omogoča odgovorno porabo javnih sredstev in preprečuje morebitno prejemanje nepoštenih sredstev s strani upravičencev.

Operaterji, dobavitelji in posredni dobavitelji imajo do 31. julija 2023 čas, da posredujejo zahtevane podatke in zagotovijo delujoč aplikacijski vmesnik za elektronsko izmenjavo podatkov. Za to lahko razvijejo lastno rešitev ali uporabijo že obstoječe rešitve na trgu, med katerimi so tudi brezplačne možnosti.

Katere rešitve so na voljo?

Med brezplačnimi rešitvami, ki so na voljo, so ZPGOPEK.si, Kompetentnost.si, 3TAV.si in druge. Agencija SPIRIT Slovenija je za pomoč pri implementaciji teh rešitev podala tehnična navodila. Poleg brezplačnih rešitev obstajajo tudi komercialne možnosti, med katerimi si operaterji, dobavitelji in posredni dobavitelji lahko izberejo tisto, ki jim najbolj ustreza.

Agencija je že izvedla informativni dan, kjer je podrobno predstavila zakonske obveznosti in tehnične zahteve za elektronsko izmenjavo podatkov. Posnetek in predstavitev tega dogodka sta dostopna na spletni strani agencije SPIRIT Slovenija.

Do sedaj je svoje obveznosti glede elektronske izmenjave podatkov že uredila četrtina upravičencev, pri čemer pri razvoju ali uporabi rešitev niso zabeležili večjih težav.

V primeru morebitnih vprašanj se lahko operaterji, dobavitelji in posredni dobavitelji na agencijo za vsebinska vprašanja obrnejo na e-naslov energenti2023@spiritslovenia.si, na api@spiritslovenia.eu pa za tehnična vprašanja v zvezi z izmenjavo podatkov.

Več informacij o tej novi rešitvi in zakonskih obveznostih je na voljo na spletni strani agencije SPIRIT Slovenija. S tem korakom želi Slovenija zagotoviti učinkovit nadzor in odgovorno porabo sredstev v času energetske krize ter omiliti posledice le-te na gospodarstvo.