Razvoj gospodarstva Goriške
6. julija, 2023

Brezobrestno posojilo za razvoj gospodarstva Goriške

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je objavil Javni razpis neposrednih dolgoročnih posojil z 0,0% obrestno mero.

Rok za prijavo je 8.9.2023, možno pa je pridobiti do 100.000EUR posojila.

Upravičenci: Mikro, mala in srednja podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki so posojilno sposobna, opravljajo gospodarsko dejavnost na območju občin ustanoviteljic in imajo vsaj enega zaposlenega.

Posojilni pogoji:

  • Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev.
  • Najvišja vrednost posojila: 100.000 EUR.
  • Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.
  • Obrestna mera za posojilo: 0 %.
  • Odplačilna doba posojila: od 3 do 9 let z možnim 1 letom moratorija, ki je vključen v odplačilno dobo.
  • Zavarovanje posojila: pri zavarovalnici, z bančno garancijo, z zastavo nepremičnine oz. s kombinacijo le-teh.

Namen

  • Materialne investicije: nakup opreme, gradnjo in/ali nakup poslovnega objekta, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč za poslovno dejavnost, nakup zemljišč, v neposredni povezavi z namenom investicije
  • Nematerialne investicije: stroški za prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja
  • Obratna sredstva: nakup storitev, nakup materiala in blaga, najem poslovnih prostorov in opreme, strošek plač zaposlenih.