Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 250 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
Razvoj gospodarstva Goriške
6. julija, 2023

Brezobrestno posojilo za razvoj gospodarstva Goriške

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je objavil Javni razpis neposrednih dolgoročnih posojil z 0,0% obrestno mero.

Rok za prijavo je 8.9.2023, možno pa je pridobiti do 100.000EUR posojila.

Upravičenci: Mikro, mala in srednja podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki so posojilno sposobna, opravljajo gospodarsko dejavnost na območju občin ustanoviteljic in imajo vsaj enega zaposlenega.

Posojilni pogoji:

  • Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev.
  • Najvišja vrednost posojila: 100.000 EUR.
  • Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.
  • Obrestna mera za posojilo: 0 %.
  • Odplačilna doba posojila: od 3 do 9 let z možnim 1 letom moratorija, ki je vključen v odplačilno dobo.
  • Zavarovanje posojila: pri zavarovalnici, z bančno garancijo, z zastavo nepremičnine oz. s kombinacijo le-teh.

Namen

  • Materialne investicije: nakup opreme, gradnjo in/ali nakup poslovnega objekta, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč za poslovno dejavnost, nakup zemljišč, v neposredni povezavi z namenom investicije
  • Nematerialne investicije: stroški za prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja
  • Obratna sredstva: nakup storitev, nakup materiala in blaga, najem poslovnih prostorov in opreme, strošek plač zaposlenih.