11. septembra, 2019

Bliža se rok za vložitev zahtevka za vračilo DDV v drugi državi članici EU

Zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici EU mora davčni zavezanec vložiti najpozneje do 30. septembra po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV zaračunan, v sistemu eDavki na obrazcu VATR-APP. Države članice odločijo o zahtevku za vračilo v roku štirih mesecev od prejema zahtevka v primeru, da je vloga popolna in niso potrebne dodatne informacije od vlagatelja. Obdobje vračila ne sme biti daljše od enega koledarskega leta in ne krajše od treh koledarskih mesecev. Zahtevki za vračilo pa se lahko nanašajo na obdobje, krajše od treh mesecev v primeru, kadar gre za obdobje do zaključka koledarskega leta.