Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
12. februarja, 2018

Bliža se rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti, dobička iz kapitala, dividend, najemnin in izvedenih finančnih instrumentov

Davčni zavezanci (fizične osebe) morate do 28. februarja za leto 2017 pri davčnem uradu vložiti napoved za odmero dohodnine od:

1. Prejetih dividend iz tujine
2. Prejetih obresti doma in v tujini
3. Kapitalskih dobičkov zaradi odsvojitve delnic, poslovnih deležev ali izvedenih finančnih instrumentov
4. Dohodkov iz oddajanja premoženja v najem – velja za nepremičnine in določene vrste premičnin (oprema, bivalnik in prevozna sredstva)
Davčni zavezanci morajo poročati tako dohodke prejete doma kot v tujini, kolikor Zakon o davčnem postopku ne določa drugače.
Dohodki se poročajo na predpisanih obrazcih, ki jih najdete na straneh FURS, pri čemer je potrebno dosledno in točno sporočanje vseh podatkov in predložitev potrebnih dokazil.
Če davčni zavezanci prejmejo dohodek iz tujine, lahko v Sloveniji uveljavljajo tudi že davek plačan v tujini, če navedeno posebej uveljavljajo.
Na podlagi predloženih napovedi bo FURS izdal odločbo (predvidoma v mesecu aprilu) ter v njej določil obveznost plačila dohodnine.
Davčnim zavezancem, ki ste pozabili poročati za prejšnja leta, predlagamo, da to uredite čim prej.
Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo.