Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
22. junija, 2020

Bliža se rok za izplačilo regresa

Kljub temu, da so finančne razmere zaradi epidemije COVID-19 za delodajalce otežene, datum za izplačilo regresa ostaja nespremenjen. Delodajalci morate tako najkasneje do 1. julija delavcem izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače, to je 940,58 eura.

Res je, da Zakon o delovnih razmerjih določa kasnejši rok izplačila, in sicer najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta, a le če sta kumulativno (hkrati) izpolnjena dva pogoja:

  • delodajalec je nelikviden in
  • za primer nelikvidnosti je v zavezujoči kolektivni pogodbi določen kasnejši rok izplačila regresa.

 

Zakon o delovnih razmerjih ne določa, kdaj je delodajalec nelikviden, zato se nelikvidnost presoja po pravilih Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

Če delodajalca ne zavezuje nobena kolektivna pogodba oziroma zanj zavezujoča kolektivna pogodba kasnejšega roka ne določa, mora delodajalec regres izplačati najkasneje do 1. julija.

 

Spomnimo, pravila, ki veljajo za izplačilo regresa za letni dopust, so:

  • delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres najmanj v višini minimalne plače;
  • regres se lahko izplača v več delih, pri tem pa mora biti zadnji del izplačan najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta;
  • s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta;
  • če ima delavec pravico do izrabe sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa;
  • če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas na podlagi 67. člena Zakona o delovnih razmerjih.

 

Regres za letni dopust se do višine 100 % povprečne plače ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, zato je do navedenega zneska le-ta neobdavčen. Prav tako se do te višine ne plačajo prispevki za socialno varnost.