3. februarja, 2020

Bliža se 28. februar, rok za oddajo določenih davčnih napovedi

Davčni zavezanci – fizične osebe, ki ste v preteklem koledarskem letu prejeli dohodke iz oddajanja premoženja v najem ali dohodke iz kapitala, ste dolžni oddati davčne napovedi, in sicer najkasneje do 28. februarja preko sistema eDavki, osebno na finančni upravi ali po pošti. Kdo je zavezan oddati davčno napoved?

  • prejemniki dividend, kadar jih je izplačala oseba, ki ni plačnik davka v Republiki Sloveniji (npr. dividende iz tujine)
  • prejemniki obresti, kadar jih je izplačala oseba, ki ni plačnik davka v Republiki Sloveniji (razen na denarne depozite v Sloveniji in EU)
  • prejemniki obresti na denarne depozite v Sloveniji in EU, če skupni znesek obresti presega 1000,00 EUR
  • prejemniki dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
  • kdor je odsvojil izvedene finančne instrumente
  • prejemniki dohodka iz oddajanja premoženja v najem, kadar jih je izplačala oseba, ki ni plačnik davka (oddajanja premičnega ali nepremičnega premoženja v najem fizičnim osebam)

Ob tem ne pozabite, da v določenih primerih davčne napovedi ni potrebno oddati.