18. novembra, 2015

bjava podataka i izmjena i dopuna propisa za OKTOBAR 2015. godine u BiH

I.    U Službenim novinama BiH broj 77. od 05.10.2015. godine objavljeno je:

 • Uputstvo o dopuni Uputstva o pojednostavljenom carinskom postupku
  Uputstvom se proširuje spisak roba koje mogu biti obuhvaćene ovim postupkom na zidarsku opeku.

 

 • Podaci o prosječnim isplaćenim neto i bruto plaćama za 07/2015 u BiH.

– Prosječna mjesečna neto plaća  zaposlenih u BiH za 07/2015 …………… 838 KM
– Prosječna mjesečna bruto plaća  zaposlenih u BiH za 07/2015  ………….. 1.301 KM

II.    U Službenim novinama BiH broj 81. od 19.10.2015. godine objavljeno je:

 

 • Uputstvo o izmjeni uputstva o pojednostavljenom carinskom postupku za robu koja se prenosi cjevovodom i električnim vodom
  Izmjena se odnosi na nadležnost carinske ispostave kod lokalnog uvoznog carinjenja na onu ispostavu prema mjestu ulaska gasa u carinsko područje BiH ili prema mjestu sjedišta uvoznika

III.    U Službenim novinama BiH broj 82. od 26.10.2015. godine objavljeno je:

 • Instrukcija o izmjeni Instrukcije o povratu PDV-a stranim državljanima
  Carinska služba za svoje potrebe zadržava kopiju obrasca PDV-SL-2 i kopiju računa.
  • Podaci o prosječnim isplaćenim neto i bruto plaćama za 08/2015 u BiH.

– Prosječna mjesečna neto plaća  zaposlenih u BiH za 08/2015 ……………826 KM

– Prosječna mjesečna bruto plaća  zaposlenih u BiH za 08/2015  …………..1.283 KM

 

U mjesecu novembru za period od 01. do 15. nije bilo najava niti objava i izmjena zakonskih propisa.