Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
12. marca, 2019

Amortizacija najetih sredstev in DDPO

V zvezi s spremembami računovodskih standardov se amortizacija sredstva, vzetega v najem, torej tudi sredstva, vzetega v poslovni najem, pri najemniku za davčne namene kot odhodek prizna na podlagi določb 33. člena ZDDPO-2 o amortizaciji.  V njem pa ni določenih posebnosti za sredstva, vzeta v finančni ali poslovni najem, zato se:

  • za ta sredstva uporabljajo najvišje letne amortizacijske stopnje, ki veljajo za ustrezno istovrstno skupino sredstev,
  • za zemljišča, ki se po računovodskih standardih praviloma ne amortizirajo, pa se sredstvo, ki predstavlja pravico do uporabe zemljišča, vzetega v najem, amortizira, zato se v teh primerih uporablja najvišja letna amortizacijska stopnja za druga vlaganja.