Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
9. februarja, 2017

Amortizacija dobrega imena

Kdor ima v bilanci stanja izkazano dobro ime (npr. zaradi pripojitev v preteklosti, nakupa dela podjetja…) in računovodske izkaze sestavlja na podlagi SRS, za leto 2016 prvič obračuna amortizacijo (praviloma po stopnji 20 %) ter dobro ime eventualno tudi slabi, če je to potrebno. Tako zapovedujejo novi SRS 2016 in spremenjen ZGD. Kdor vodi knjige po MSRP, dobrega imena ne amortizira.
Amortizacija dobrega imena je strošek. Ta strošek se po noveli ZDDPO-2N, ki sicer velja šele od 1.1.2017, ne prizna kot odhodek, vendar pa po mnenju finančne uprave se tudi že v letu 2016 v celoti ne prizna. Z vidika davčne optimizacije in uporabljene računovodske podlage so torej v priviligiranem položaju zavezanci, ki so izbrali MSRP.

Vir: novica FURS in splošne informacije o davku od dohodkov pravnih oseb.

Tako po SRS kot po MSRP se dobro ime lahko slabi (pod pogoji iz računovodskih standardov), odhodki slabitve so davčno priznani (začasno po 20 % letno, na dolgi rok v celoti), razlik v davčni obravnavi med zavezanci glede na izbrane standarde torej ni.