15. januarja, 2021

Ali veste, kako napotiti svoje delavce v Združeno Kraljestvo?

S 1. 1. 2021 je Združeno Kraljestvo izstopilo iz Evropske Unije. Zato se s tem datumom spreminjajo tudi postopki, ki so bili prej poenostavljeni zaradi skupnega delovanja EU. Proces napotitve delavcev v zvezi z ohranitvijo zavarovanja v državi zaposlitve v Združeno Kraljestvo ostaja zelo podoben.

Podjetja, ki želijo napotiti delavce, morajo izpolniti vprašalnik za tretje države, ki je dostopen na spletni strani ZZZS. Napotitve lahko na podlagi ohranitve zavarovanja v državi zaposlitve opravljate največ dve leti, brez možnosti podaljšanja oziroma pod pogojem, da ne gre le za nadomestitev napotenega delavca.

Delavci, ki so opravljali delo v Združenem Kraljestvu v letu 2020 na podlagi obrazca A1, lahko svoje delo nadaljujejo v letu 2021 brez potrebne dodatne dokumentacije do konca veljavnosti obrazca.

Slovenski državljani, ki bodo vstopali na trg dela v Združeno Kraljestvo, bodo morali upoštevati nacionalno zakonodajo Združenega kraljestva.