ETN ali aplikacija za evidenco trga nepremičnin je aplikacija, kjer se poroča o sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami ter o najemnih poslih z oddanimi prostori. Za njeno uporabo morate pridobiti veljavno digitalno potrdilo, ki ga je izda overitelj, registriran v Republiki Sloveniji (SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB, HALCOM-CA, POŠTA®CA).

Poročanje morajo poleg FURS opraviti tudi:

  • Prodajalci nepremičnin – za posle, za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost (DDV),
  • stečajni upravitelji; za posle v stečajnem ali izvršilnem postopku, za katere je bil obračunan DDV,
  • najemniki pravne osebe ali samostojni podjetniki pri najemu nepremičnin od fizičnih oseb, in
  • najemodajalci, ki so upravljavci stavb ali delov stavb v lasti Republike Slovenije,
  • upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb za dele stavb v solastnini lastnikov delov stavb v večstanovanjski ali poslovni stavbi.

Fizičnim osebam ni potrebno poročati, saj namesto njih poroča Finančna uprava Republike Slovenije pri napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

V ETN se poročajo sklenjeni kupoprodajni posli ter najemni posli z nepremičninami.

Podatki, ki ste jih zavezani sporočiti v ETN so:

  • splošni podatki o poslu in podatke predmeta posla, ki ga identificiramo in lociramo na podlagi identifikacijskih podatkov nepremičnine: katastrska občina, številka stavbe, številka dela stavbe in parcelna številka.

Rok za poročanje je najkasneje do 15. dne v mesecu po mesecu, v katerem je bil posel ali dodatek sklenjen.

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.