Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
8. decembra, 2020

Ali veste, kaj morate poročati v evidenco trga nepremičnin?

ETN ali aplikacija za evidenco trga nepremičnin je aplikacija, kjer se poroča o sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami ter o najemnih poslih z oddanimi prostori. Za njeno uporabo morate pridobiti veljavno digitalno potrdilo, ki ga je izda overitelj, registriran v Republiki Sloveniji (SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB, HALCOM-CA, POŠTA®CA).

Poročanje morajo poleg FURS opraviti tudi:

  • Prodajalci nepremičnin – za posle, za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost (DDV),
  • stečajni upravitelji; za posle v stečajnem ali izvršilnem postopku, za katere je bil obračunan DDV,
  • najemniki pravne osebe ali samostojni podjetniki pri najemu nepremičnin od fizičnih oseb, in
  • najemodajalci, ki so upravljavci stavb ali delov stavb v lasti Republike Slovenije,
  • upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb za dele stavb v solastnini lastnikov delov stavb v večstanovanjski ali poslovni stavbi.

Fizičnim osebam ni potrebno poročati, saj namesto njih poroča Finančna uprava Republike Slovenije pri napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

V ETN se poročajo sklenjeni kupoprodajni posli ter najemni posli z nepremičninami.

Podatki, ki ste jih zavezani sporočiti v ETN so:

  • splošni podatki o poslu in podatke predmeta posla, ki ga identificiramo in lociramo na podlagi identifikacijskih podatkov nepremičnine: katastrska občina, številka stavbe, številka dela stavbe in parcelna številka.

Rok za poročanje je najkasneje do 15. dne v mesecu po mesecu, v katerem je bil posel ali dodatek sklenjen.