Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
25. avgusta, 2020

Ali se bo strošek plač v naslednjem letu povišal?

Ministrstvo za zdravje je predstavilo predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo z namenom kritja pravic iz tega naslova.

Dolgotrajna oskrba je opredeljena kot sistem storitev in ukrepov namenjenih osebam, ki so zaradi bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti dlje časa ali trajno odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil. Namen zakonodajalca je, da bi navedene kategorije oseb lahko čim dlje ostale v domačem okolju, v katerem bi jim bile omogočene storitve iz javnih sredstev ali dodatne storitve v institucionalnih ustanovah (kot je dom upokojencev, razen za del, ki je namenjen namestitvi).

Z namenom zagotavljanja teh storitev ministrstvo predlaga nov obvezen prispevek za dolgotrajno oskrbo v višini 2,94 %, ki pa bi se razdelil med delavca in delodajalca, v enaki višini (1,47 %). Čeprav predlog zakona, dodatno predvideva znižanje ostalih prispevkov za socialno varnost, se bo kljub temu skupni strošek delodajalca povišal, saj se bo višina prispevkov iz 38,20 %, zvišala na 40,10 %.

Trenutno je predlog zakona šele v javni obravnavi, zato lahko morebitne spremembe pričakujemo šele v naslednji polovici prihodnjega leta.