1. marca, 2024

Aktualni razpisi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje – aktualne spodbude za zaposlovanje

V nadaljevanju vam predstavljamo ključne točke aktualnih spodbud za zaposlovanje v okviru subvencioniranja delodajalcev s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

1) Hitrejši vstop mladih na trg dela

Namen povabila je predvsem v spodbujanju delodajalcev k zaposlovanju mladih za nedoločen čas.

V nadaljevanju nekaj ključnih točk:

– mesečna subvencija v višini med 300,00 EUR in 420,00 EUR (za vsak mesec zaposlitve s polnim delovnim časom);

– subvencija se izplačuje za največ 18 zaporednih mesecev, v osemnajstih zneskih za vsak polni mesec zaposlitve;

– podlaga za izplačilo subvencije je sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev;

– primerno za zaposlitev brezposelnih mladih do 29. leta starosti;

– delovno razmerje se mora skleniti za nedoločen delovni čas in za polni delovni čas;

– sorazmerno nižja je subvencija za krajši tedenski delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur), kadar zaposlite osebo, ki v skladu z ustrezno odločbo lahko opravlja delo le krajši delovni čas;

– prijavo na javno povabilo je potrebno oddati najkasneje do dne 31.3.2024.

2) Javna dela 2024

Cilj je nudenje sofinanciranja stroškov zaposlitve brezposelne osebe, vključene v programe javnih del na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih.

V nadaljevanju nekaj ključnih točk:

 – za dolgotrajne brezposelne osebe, ki so 12 mesecev ali več neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb;

– prednost imajo invalidi in dolgotrajno brezposelne osebe, ki so več kot 2 leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja;

– rok elektronske oddaje ponudb najkasneje do dne 30.4.2024 (odpiranje ponudb je javno).

3) Javna dela za pomoč po poplavah 2023

Gre za sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih oseb v programih javnih del za pomoč občinam pri odpravi posledic poplav in plazov iz avgusta 2023 (javno povabilo skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov).

V nadaljevanju nekaj ključnih točk:

– vključitev brezposelnih oseb, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih, ne glede na čas trajanja brezposelnosti in raven izobrazbe;

– vključitev brezposelne osebe lahko traja največ eno leto (do dne 31.12.2024);

– skladno z določili 34. člena ZIUOPZP so zagotovljena sredstva za plače udeležencev v celoti, in sicer za prevoz, prehrano, predhodni zdravniški pregled in morebitno odpravnino;

–  rok elektronske oddaje ponudb najkasneje do dne 31.3.2024 (odpiranje ponudb je praviloma javno).

Več podatkov glede aktualnih spodbude za zaposlovanje na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje: GOV