Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
13. oktobra, 2020

70 % obdavčitev neprijavljenega premoženja ne velja več

Zakon o davčnem postopku je v četrtem odstavku 68.a člena določal, da se od ugotovljenega neprijavljenega premoženja fizičnih oseb plača davek po 70 % stopnji. To je veljalo v primeru, ko je fizična oseba razpolagala s sredstvi za privatno potrošnjo, vključno s premoženjem, ki je znatno presegalo dohodke, ki jih je davčni zavezanec napovedal oziroma je bil davčni organ na drugačen način seznanjen s podatki o sredstvih, s katerimi razpolaga fizična oseba, trošenjem fizične osebe ali s podatki o pridobljenem premoženju fizične osebe.

Zakon je začel veljati 1.1.2014, določal pa je še, da se lahko obdavčijo tudi nenapovedani dohodki pridobljeni pred 1.1.2009. Slednje ne izpolnjuje določil v 155. členu Ustave RS, ki prepovedujejo, da imajo zakoni, drugi predpisi in splošni akti učinek za nazaj, zato je bila ta določba s strani Ustavnega sodišča razveljavljena.

Ustavno sodišče je v objavljeni odločbi zapisalo tudi, da se razveljavi obdavčitev neprijavljenega premoženja po stopnji 70 %, če taka obdavčitev nenapovedanih dohodkov presega tisto davčno stopnjo, ki jo dokaže zavezanec za davek.