data back up
22. март, 2022

Back up на податоци – резервна копија на податоци

Што би направиле ако изгубите сè?

Планирањето и спроведувањето на резервната копија на податоците е сложен процес кон кој треба да се пристапи со систематско решение. Во случај на резервна копија на податоци, мора да се почитуваат принципите на достапност, интегритет и доверливост. Предностите на резервните копии се заштита од губење на податоци, можност за враќање на намерно или ненамерно изменети податоци, можност за складирање и обновување на различни типови податоци, постојана достапност на податоци, постојана можност за добивање информации за физичката локација на избраните податоци и можност за дополнително архивско складирање.

Резервната копија на податоците е правење копии од податоци, датотеки или содржина на дискови (логички погони) за да можат повторно да се користат доколку оригиналните податоци биле случајно или намерно уништени или изгубени. По правило, потребно е редовно да се прави резервна копија на податоците, во однапред одредени временски интервали.

Дали имате подготвен резервен план во случај вашиот диск да не успее? Ништо не треба да не доведе до неизвесност, затоа правиме соодветни копии од најважните податоци. И нека не биде само на 31 март, кога го славиме Светскиот ден на back up туку секој преостанат ден.

Во Unija Sibit ви нудиме се што ви треба за заштита и резервна копија на вашите деловни податоци на ниво на целата организација во едно комплетно решение. Нашите безбедносни експерти ќе ви помогнат да го изберете вистинското решение.
Чувајте ги вашите податоци безбедни насекаде, во секое време.

Можете да не контактирате на info.it@unija.com