трансферни цени
7. март, 2022

Unija Club организира бесплатен вебинар „Трансфер цени“

Unija Club го организира третиот бесплатен вебинар на тема „Трансферни цени“.

Вебинарот има за цел да ве запознае со поимот трансферни цени, но уште поважно е што преку овој вебинар сакаме да ги претставиме ситуациите во кои компанијата е обврзана да подготви студии за ТЦ во регионот.
Трансферните цени се една од најризичните области на меѓународното оданочување, бидејќи 70% од меѓународната трговија се одвива во меѓународни групи на претпријатија. Ве советуваме во областа на трансферните цени за вашиот бизнис да биде во согласност со законот.

Што се подразбира под поимот „трансферна цена“, кои се должни да изготват документација/студии за трансферните цени и која е крајната причина за изготвување на оваа документација од даночните обврзници се само дел од прашањата на кои ќе одговориме.

Доколку по овој вебинар откриете дека сте обврзани да ја подготвите документацијата за трансферни цени, ви стоиме на располагање за понатамошни чекори во врска со подготовката на документацијата. Меѓутоа, доколку не сте сигурни дали одредени лица со кои сте имале трансакции се сметаат за поврзани лица, на располагање ни е и да ги разгледаме критериумите за поврзаност со вас и да ја направиме потребната анализа.

Третиот вебинар во организација на Unija Club ќе се одржи на 24 март 2022 година во 14:00 часот, а предавач на овој вебинар ќе биде раководителот на даночното одделение во компанијата Унија Консалтинг Доо, Драгана Ашиќ Ратковац. Драгана има повеќе од 10 години искуство во обезбедување на даночни консултантски услуги. Пред почетокот во Унија, Драгана се стекнала со претходно искуство во две меѓународни компании, кои се занимаваат со ревизија и даночен консалтинг. Една од нив е дел од големата 4-ка, каде што работеше како виши даночен советник за мултинационални и локални компании во различни индустрии. Таа во последните две години има водечка улога во подготовката на документацијата за ТЦ за регионот.

Unija Club е дел од меѓународната сметководствена компанија Unija Smart Accounting, која ги надминува традиционалните сметководствени рамки и подобро го користи потенцијалот на собраните податоци. Преку нашата напредна генерација на напредни сметководствени системи, на нашите клиенти им овозможуваме сигурен увид во сложените деловни односи и им помагаме да донесат компетентни одлуки, засновани на информации. Нудиме професионално сметководство, преметка на плата, консалтинг и ИТ поддршка на организации од сите големини и облици. Искусниот и стручен кадар гарантира највисоко ниво на квалитет за сите 14 пазари во Централна и Источна Европа. Со гордост можеме да истакнеме дека постигнавме високо ниво на задоволство и доверба кај нашите клиенти.