Сметководство

Сметководството е многу повеќе од само броеви – тоа е универзален јазик на работа.
Ние го користиме за да напишеме возбудливи деловни приказни.

Сметководство за
меѓународни фирми

Сеопфатни сметководствени решенија во 14 европски земји

Сметководство за големи
и средни претпријатија

Сеопфатно сметководство, сметководство контрола, бизнис извештај

Сметководство за мали претпријатија
и претприемачи

Сметководство за СП, д.о.о., стартување на компании, здруженија и сл. …

Предности на сметководството во Унијата

ВКУПНО ФИНАНСИСКО РЕШЕЊЕ
НА ЕНЕМ ОБЛАСТ

Од објавување, контролирање и консултации до подготовка на извештаи. Од микро сметководство до сметководство за меѓународни компании.

МАКСИМАЛЕН КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ –
СТАНДАРДО ИСО 9001

Високиот квалитет на испорака на услуги е обезбеден со сертификатот ISO 9001: 2015

МАКСИМАЛНА ЗАШТИТА НА ИНФОРМАЦИИ НА НИВО –
Стандарден ISO 27001

Ние сме прва сметководствена служба во Словенија која го докажува нашиот начин на заштита на информации со таков баран стандард како ISO 27001

СТАНДАРД СО ВИСОЧЕН КАДАР

Висококвалификуван стручен кадар кој постојано е обучен – над 100 часа годишна обука по вработен, што го надминува европскиот просек.

Со САД ќе бидеме безбедни

Високото ниво на фискална сигурност на нашите клиенти е нашето основно упатство.

СОВРЕМЕНИ ИТ решенија
ЗА ПОДЗЕМНО ДЕЛО БИЗНИС

Unija App – хартија бизнис и 24-часовна увид во бизнисот на компанијата.

МЕЃУНАРОДНО ПРИСУСТВО

Сеопфатна сметководствена услуга во 14 земји во регионот на Централна и Источна Европа (Централна и Источна Европа).

КОНСАЛТИНГ

Сите на едно место: даночни, правни, сметководствени, деловни и финансиски консалтинг.

Проверете како
Унија може да
Ви помогне!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ