Зошто да се довери пресметката на платите на Unija Smart Accounting
13. април, 2022

Зошто да се довери пресметката на платите на Unija Smart Accounting?

Предизвици за пресметка на платите во Република Северна Македонија

Еден од големите предизвици со кои се соочува секој работодавач е пресметката на платите за вработените. Пресметката на плата е секогаш чувствителна категорија во бизнисот, со што е предмет на постојани промени во Македонија. Тоа е сложен процес кој мора да го води стручно лице, континуирано да ги следи сите измени во законот и прописите на пресметката.

Фактите покажуваат дека неправилно пресметаната и исплатена плата е една од најчестите причини за незадоволство на вработените во компанијата. Незадоволството на вработените лесно се шири на целиот тим, што може да доведе до нарушена атмосфера и динамика на работа, а задоволните и продуктивни вработени се клучот за добар бизнис за секоја компанија.

Поради оваа причина, експертите за пресметка на плати во Uniji Smart Accounting редовно ги следат сите промени во законите и прописите во Македонија и според нив ги пресметуваат платите на вашите вработени. Секогаш се стремиме да обезбедиме повеќе и да го направиме секој наш клиент задоволен во сите деловни сегменти. Нашите сеопфатни услуги за платен список целосно ги преземаат вашите обврски и одговорности во врска со овој процес.

Во Унија редовно ги следиме сите измени во законите и прописите за пресметката на платата

Што се зема в предвид Unija Smart Accounting при пресметките на платите?

Платите на вработените се деловна тајна за повеќето работодавци и се едно од најчувствителните прашања. Од таа причина, точноста во наплатата и професионалното управување со пресметката на платите стануваат сè поважни. За вашата компанија целосно ја прифаќаме пресметката, исплатата на платите и другите исплати на вработените, особено земајќи ги в предвид:

• Следење на сите измени во законската регулатива – секогаш сме во чекор со сите актуелни законски измени во исплатната листа и процедурите.

• Едукација на тимот за пресметка на платите и нивниот професионален развој за да можат целосно да одговорат на сите задачи и предизвици кои претстојат.

• Навременост на исплатната листа – со внатрешна исплатната листа обично сте ограничени на едно или две лица, во зависност од сложеноста на истата. Со Smart Accounting Union, не мора да се грижите што може да се случи ако вашиот вработен отсуствува од работа – за вашите плати се грижи голем тим, чија достапност е обезбедена без ризик од задоцнета наплата.

• Тајност на податоците – во овој сегмент ви обезбедуваме максимална професионалност и ја чуваме вашата деловна тајна. Споделувањето лични информации за вработените е секогаш на највисоко ниво на безбедност, бидејќи се придржуваме до строгите безбедносни правила и стандарди со поддршка од 0-24 часа од нашиот регионален тим на ИТ Унија.

• Точност на податоците – обезбедуваме квалитетен аутпут во согласност со инпутите за пресметка на платите што ги добивме. Ја следиме и проверуваме вашата документација за вработените и нивната усогласеност со законските прописи и навремено ве информираме за потребните прилагодувања • Автоматизација на процесите со современи ИТ решенија – го заштедуваме вашето и нашето време при пресметување и исплаќање на платите.

Точност во пресметките и стручно управување со пресметката на платите

Секогаш е корисно да се поедностави сложеноста на бизнисот колку што е можно повеќе. Вистинскиот начин да се направи ова е несомнено да се префрли процесот на пресметка на платата на надворешен специјализиран изведувач, кој ќе обезбеди точна, навремена, веродостојна и сигурна пресметка на платата. Затоа, грижата за вашите вработени препуштете ја на нас уште денес.