Zašto povjeriti obračun plata Uniji Smart Accounting
13. Aprila, 2022

Zašto povjeriti obračun plata Uniji Smart Accounting?

Izazovi obračuna plata u Bosni i Hercegovini

Jedan od velikih izazova koji se stavlja pred svakog poslodavca je obračun plata za zaposlene. Obračun plata uvijek je osjetljiva kategorija poslovanja podložna stalnim izmjenama u Bosni i Hercegovini. To je složen proces koji mora voditi stručna osoba, kontinuirano prateći sve izmjene zakona i propisa obračuna.

Činjenice govore da je nepravilno obračunata i isplaćena plata jedan od najčešćih razloga nezadovoljstva zaposlenih unutar kompanije. Nezadovoljstvo zaposlenik lako se širi na cijeli kolektiv što može dovesti do narušene atmosfere i dinamike rada, a zadovoljni i produktivni zaposlenici su ključ dobrog poslovanja za svaku kompaniju.

Upravo iz tog razloga, stručnjaci za obračun plata u Uniji Smart Accounting redovno prate sve izmjene zakona i propisa u Bosni i Hercegovini i plate vaših zaposlenika obračunavaju  prema njima. Uvijek težimo da pružimo više i da svaki naš klijent bude zadovoljan u svim segmentima poslovanja. Naše sveobuhvatne usluge obračuna plata u potpunosti preuzimaju Vaše obaveze i odgovornosti oko ovog procesa.

U Uniji Smart Accounting redovno pratimo sve izmjene zakona i propisa za obračun plata

O čemu Unija Smart Accounting vodi računa pri obračunu plata

Plate zaposlenika poslovna su tajna za većinu poslodavaca i spadaju u jedno od najosjetljivijih pitanja. Iz tog razloga su tačnost u naplati i stručno upravljanje obračunom plata sve važniji. Za vašu kompaniju u potpunosti prihvatamo obračun, isplate plata i druga plaćanja zaposlenicima, posebno vodeći računa o:

  • Praćenju svih promjena u zakonodavstvu – uvijek smo u korak sa svim aktuelnim zakonskim promjenama obračuna plata i procedurama.
  • Edukaciji tima za obračun plata i njihovom profesionalnom usavršavanju kako bi mogli u potpunosti odgovoriti svim zadacima i izazovima koji se nađu ispred njih.
  • Pravovremenosti obračuna plata – sa internim obračunom plata obično ste organičeni na jednog ili dva čovjeka, u zavisnosti od kompleksnosti obračuna. Sa Unijom Smart Accounting, ne trebate brinuti o tome šta bi se moglo desiti ako vaš zaposlenik zadužen za obračun izostane s posla – o vašim platama brine veliki tim čija je dostupnost Vama osigurana bez rizika od zakašnjelog obračuna.
  • Tajnosti podataka – u ovom segmentu Vam pružamo maksimalnu profesionalnost i čuvamo Vašu poslovnu tajnu. Dijeljenje ličnih podataka o zaposlenima je uvijek na najvišem nivou sigurnosti jer poštujemo stroga pravila i standarde sigurnosti uz 0-24h podršku našeg regionalnog IT Unija tima.
  • Tačnosti podataka – obezbijeđujemo kvalitetan output u skladu sa inputima za obračun plata koje smo primili. Pratimo i provjeravamo Vašu dokumentaciju o zaposlenima i usklađenost iste sa zakonskim propisima te Vas blagovremeno obavještavamo o potrebnim usklađivanjima
  • Automatizaciji procesa uz savremena IT rješenja  – štedimo Vaše i naše vrijeme prilikom obračuna i isplate pata.
Tačnost u naplati i stručno upravljanje obračunom plata

Uvijek je korisno pojednostaviti složenost poslovanja što je više moguće. Pravi način za to je nesumnjivo prijenos procesa obračuna plata na eksternog specijalizovanog izvođača, koji će obezbijediti tačan, blagovremen, pouzdan i siguran obračun plata. Stog, brigu o vašim zaposlenima, već danas, prepustite nama.