Znižuje se DDV na energente, razen za kurilno olje Unija SA
24. avgusta, 2022

Znižuje se DDV na energente, razen za kurilno olje

Državni zbor je sprejel zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov. Stopnja davka na dodano vrednost na elektriko, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in les za kurjavo se bo znižala iz 22% na 9,5%. Ukrep uporabe nižje stopnje DDV je časovno omejen, veljal bo za obdobje devetih mesecev, in sicer od 1. septembra 2022 do vključno 31. maja 2023.

Vlada lahko tudi v obdobju po 31. maju 2023 veljavnost začasnega ukrepa podaljša s sklepom v primeru regulacije cen enega ali več energentov, na katere se nanaša omenjeni zakon, vendar največ do 31. maja 2024.