Nova minimalna višina bruto urne postavke za delo dijakov in študentov
24. januarja, 2023

Znana je minimalna višina bruto urne postavke za začasno in občasno delo dijakov in študentov

V Uradnem listu (št. 7/2023) je bila objavljena Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del za leto 2023. Po novem tako minimalna urna postavka za začasno in občasno delo dijakov in študentov znaša 6,92 EUR bruto.

Začasno in občasno delo dijakov in študentov ureja Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki kot pravno podlago za opravljanje dela določa ustrezno izpolnjeno napotnico s strani organizacije za posredovanje začasnih in občasnih del dijakov in študentov (študentski servisi in podobne organizacije).

Pogoj za opravljanje dela na podlagi napotnice je veljaven status dijaka, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih ter starost najmanj 15 let. Poleg tega dijaki in študentje ne smejo biti zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.