Novela interventnega zakona Unija Smart Accounting
9. februarja, 2023

Vlada sprejela novelo interventnega zakona, vredno 1 milijardo evrov

Konec januarja je bila v državnem zboru sprejeta novela Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. S tem se gospodarstvu obeta 1 milijarda evrov pomoči, pri čemer pa se vsebinsko ne spremeni način pomoči podjetjem s strani države. Hkrati pa je določeno, da tisti odjemalci, ki imajo regulirano ceno elektrike, ne morejo hkrati prejeti še pomoči za gospodarstvo za obdobje regulacije.

Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki je bil sprejet 16. decembra 2022, je sprva določeval tri sklope pomoči podjetjem:

  • Subvencija za pomoč gospodarstvu
  • Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo
  • Ugodna posojila Slovenskega podjetniškega sklada, Slovenskega regionalnega razvojnega sklada in SID banke za izboljšanje likvidnosti podjetji.

V okviru pomoči bo s strani države subvencionirano plačilo povišanja cen energentov v celotnem koledarskem letu 2023 v višini med 40 in 80 odstotki upravičenih stroškov ter nad 1,5-kratnikom dviga cen energentov v letu 2023 (električna energija, zemeljski plin in tehnološka para). Največja dovoljena pomoč bo za iste stroške in obdobje znašala vse od 2 milijonov do kar 150 milijonov evrov za posameznega upravičenca.

Predlog zakona pokriva tudi dva ukrepa za ohranitev delovnih mest: začasen ukrep delnega povračila nadomestila plače zaradi skrajšanega delovnega časa in začasen ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Delavci bodo prejemali nadomestilo po odločbah obstoječega Zakona o delovnih razmerjih. Skupni prejeti znesek, tj. nadomestilo plače in plačilo za delo pa ne bosta smela biti nižja od minimalne plače. Ukrep delnega povračila nadomestila plače zaradi skrajšanega delovnega časa bo v prvem tromesečju leta 2023 koristil delodajalec, ki najmanj 30% zaposlenim ne more zagotoviti 90% dela, hkrati pa bil opravičen do pomoči za gospodarstvo po določbah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize.

Vlada RS je 30.12.2022 izdala Uredbo o določitvi cene električne energije za vse mikro, mala in srednje velika podjetja. Le-ta vpliva na zakon, saj regulira cene za mikro, mala in srednje velika podjetja. Zato je ministrstvo pripravilo zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize.

Po sprejeti noveli zakona upravičenci z regulirano ceno električne energije niso upravičeni do pomoči za gospodarstvo za obdobje regulacije (trenutno do 30.6.2023), niti niso upravičeni do pomoči za skrajšani delovni čas in čakanje na delo. Tovrstnim pomočem pa niso izvzeta mikro, mala in srednje velika podjetja, ki koristijo zemeljski plin in tehnološko paro.