23. novembra, 2021

Vlada je sprejela predlog PKP10

Vlada je 19. 11. 2021 sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19, s katerim bomo omilili in odpravili posledice nalezljive bolezni covid-19 na področju zdravstva, gospodarstva in socialnega varstva.

Predlog prinaša:

 • Pomoč za nakup antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje – 60 EUR na zaposlenega.
 • Dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve za prostovoljne in nepoklicne pripadnike sil za zaščito in reševanje.
 • Solidarnostni dodatek bodo prejeli tudi upokojenci, ki prejemajo pokojnino v višini 714 evrov ali manj:
  • za pokojnino v znesku do 510 evrov, se solidarnostni dodatek izplača v višini 300 evrov,
  • za pokojnino v znesku od 510,01 do 612 evrov, prejmejo dodatek v višini 230 evrov in
  • za pokojnino v znesku od 612,01 do 714 evrov, prejmejo dodatek v višini 130 evrov.
 • Podaljšanje veljavnosti unovčitve prvih turističnih bonov, in sicer do najdlje 30. junija 2022.
 • Ukrep delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene, družbenike in kmete za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2021.
 • Ukrep začasnega prerazporejanja zaradi nujnih potreb se podaljšuje do 30. 6. 2022.
 • Podaljša se ukrep koriščenja odsotnosti zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti do 28. 2. 2022, z možnostjo podaljšanja še za 3 mesece.
 • Podaljšuje se obdobje izrabe še neizrabljenega dopusta za leto 2020 do 1. 4. 2022 in letnega dopusta 2021 do 30. 12. 2022.