Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 250 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
Višje povračilo prevoza na delo in z dela tudi v dejavnosti poslovanja z nepremičninami
8. julija, 2022

Višje povračilo prevoza na delo in z dela tudi v dejavnosti poslovanja z nepremičninami

Od 1. julija 2022 velja višji znesek prevoza na delo in iz dela tudi v dejavnosti poslovanja z nepremičninami, torej za vse tiste, ki jih zavezuje Kolektivna pogodba dejavnosti poslovanja z nepremičninami.

Po novem tako velja, da so delavci upravičeni do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, če ni možnosti zagotovitve javnega prevoza, v višini najvišjega zneska, ki se v skladu z veljavnimi predpisi ne všteva v davčno osnovo dohodkov iz delovnega razmerja, torej 0,21 EUR. Delavec je upravičen do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela za dneve prisotnosti na delu, če je ta oddaljen več kot 1 km od delavčevega običajnega prebivališča, navedenega v pogodbi o zaposlitvi.

Če je javni prevoz zagotovljen, pa v višini 100 % cene najcenejšega javnega prevoza (tako je veljalo že sedaj).