Višje povračilo prevoza na delo in z dela tudi v dejavnosti poslovanja z nepremičninami
8. julija, 2022

Višje povračilo prevoza na delo in z dela tudi v dejavnosti poslovanja z nepremičninami

Od 1. julija 2022 velja višji znesek prevoza na delo in iz dela tudi v dejavnosti poslovanja z nepremičninami, torej za vse tiste, ki jih zavezuje Kolektivna pogodba dejavnosti poslovanja z nepremičninami.

Po novem tako velja, da so delavci upravičeni do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, če ni možnosti zagotovitve javnega prevoza, v višini najvišjega zneska, ki se v skladu z veljavnimi predpisi ne všteva v davčno osnovo dohodkov iz delovnega razmerja, torej 0,21 EUR. Delavec je upravičen do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela za dneve prisotnosti na delu, če je ta oddaljen več kot 1 km od delavčevega običajnega prebivališča, navedenega v pogodbi o zaposlitvi.

Če je javni prevoz zagotovljen, pa v višini 100 % cene najcenejšega javnega prevoza (tako je veljalo že sedaj).