24. januarja, 2024

Dvig minimalne plače

V skladu z Zakonom o minimalni plači (ZminP) se minimalna plača enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Uskladitev zneska minimalne plače določi po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ta se je odločil za uskladitev zneska minimalne plače v višini 4,2 odstotka. Nova minimalna plača znaša 1.253,90 eura bruto in je za 50,54 eura višja v primerjavi z minimalno plačo v letu 2023. Nov znesek minimalne plače velja za plačilo opravljenega dela od 1. januarja tekočega leta dalje.