Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
10. januarja, 2022

Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju turizma, o povračilu sredstev prek informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter o načinu vodenja in upravljanja evidence bonov, ki določa način unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju turizma prek informacijskega sistema FURS, povračilo sredstev prek informacijskega sistema FURS ter način vodenja in upravljanja evidence bonov.

Uredba vsebuje določbe glede naslednjih zadev:

  • načina vnovčite bona,
  • obveznosti izjave v primeru, da bon za upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika oziroma skrbnika, unovči oseba, ki ni njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik,
  • kako se lahko unovčijo preneseni boni,
  • kako se izvede povračilo sredstev,
  • načina vodenja in upravljanja evidence bonov ter
  • hrambe dokumentacije.

Vir: Uradni list RS, št. 209/2021 z dne 31. 12. 2021