10. januarja, 2022

Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju turizma, o povračilu sredstev prek informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter o načinu vodenja in upravljanja evidence bonov, ki določa način unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju turizma prek informacijskega sistema FURS, povračilo sredstev prek informacijskega sistema FURS ter način vodenja in upravljanja evidence bonov.

Uredba vsebuje določbe glede naslednjih zadev:

  • načina vnovčite bona,
  • obveznosti izjave v primeru, da bon za upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika oziroma skrbnika, unovči oseba, ki ni njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik,
  • kako se lahko unovčijo preneseni boni,
  • kako se izvede povračilo sredstev,
  • načina vodenja in upravljanja evidence bonov ter
  • hrambe dokumentacije.

Vir: Uradni list RS, št. 209/2021 z dne 31. 12. 2021