3. februarja, 2022

Transferne cene – posli med povezanimi osebami

Posli med povezanimi osebami so pomemben vidik poslovanja pravnih oseb, zlasti v multinacionalnih skupinah. Ti posli vse bolj postajajo predmet pozornosti davčne uprave, zato je ustrezno oblikovanje cen, po katerih se izvajajo, ključnega pomena za minimiziranje poslovnih tveganj znotraj skupine.

Zavezanec je dolžan transakcije s povezanimi osebami izkazati ločeno v svoji davčni bilanci. Davčni upravi se podrobnejše informacije o teh transakcijah zagotavlja prek poročil o transfernih cenah. Cilj je določiti ceno poslov med povezanimi osebami.

Najpomembnejši korak je izbira metode za preverjanje skladnosti transfernih cen s cenami, določenimi po načelu tržnih cen. Izbrana metoda mora ustrezati okoliščinam, v katerih je bila transakcija izvedena. Poročila o transfernih cenah v Sloveniji davčni upravi ni treba predložiti vnaprej oziroma v istem roku kot davčni obračun in davčna bilanca, temveč se dostavlja na zahtevo FURS.

Zaključek:

Posli med povezanimi osebami morajo potekati po načelu tržnosti. Davčni zavezanec je dolžan pred začetkom oziroma v času posameznega posla s povezanim podjetjem dokumentirati postopek oblikovanja cen, ki je v skladu z načelom nepristranskega posla, na podlagi informacij, ki so mu takrat dostopne. Kot dokaz najbolje služi študija transfernih cen, v kateri je opisan eden od načinov ugotavljanja načela tržnosti za transakcije.

Transferne cene Unija Consulting

V Uniji opravljamo storitve priprave TP dokumentacije za celotno regijo na enem mestu, kar nas vodi do edinstvenega pristopa, najboljše prakse in nižjih cen, če pripravimo Master file in lokalne datoteke za več držav v regiji. Uporabljamo iste podatke, tako da bodo v primeru mednarodne revizije TP vse povezane osebe zajete na enak način.

Poleg priprave TP dokumentacije za vas izdelamo TP politike in TP svetovalne storitve, v kolikor bi želeli v poslovnem letu preveriti, ali ste na pravi poti pri poslih s povezanimi osebami.

Vabimo vas, da nam pošljete povraševanje na info@unija.com s pripisom Transferne cene.