SPS z novimi mikrokrediti
24. aprila, 2023

SPS z novimi mikrokrediti

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil nov razpis za mikrokredite v skupni višini do 50.000 EUR. Podjetja lahko oddaj vlogo za mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR (lahko se oddata dve vlogi).

Kredite spremljajo ugodni pogoji
  • nižje zahteve po zavarovanju (8 menic podjetja),
  • nižje obrestni meri ( 37,5 % glavnice obračunan 6-mesečni EURIBOR + fiksni pribitek 0,8 %),
  • ročnosti kredita do 60 mesecev,
  • možnosti koriščenja moratorija od 1 do 6 mesecev,
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta
  • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo.
Kdo se lahko prijavi na razpis P7 2023 I MIKROKREDITI?

mikro in mala podjetja organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba ali zadruga, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ima vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas in so bili ustanovljeni pred 1.1.2022.

Prvi rok za oddajo vlog je 22.5.2023, razpisani pa so še trije roki prijave (18.6.2023, 18.9.2023, 18.10.2023). Razpis pa bo odprt vse do porabe vseh sredstev.