22. januarja, 2024

Obvestilo o spremembah pri pripravi zahtevkov za refundacijo nadomestil od januarja 2024 dalje

ZIUZDS

V postopku priprave elektronskih zahtevkov in obračunov na portalu SPOT so bile izvedene uskladitve z Zakonom o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS), ki je začel veljati 1.1.2024. Nova pravila se uporabljajo za vse zadržanosti od 1.1.2024, ne glede na začetek začasne zadržanosti od dela.

Doslej omejeno nadomestilo plače zdaj uvaja dodatni zgornji limit pri obračunu nadomestil plač, imenovan najvišje nadomestilo. To najvišje nadomestilo je 2,5-kratnik zadnje znane povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji. Podrobnosti o višini najvišjega nadomestila boste lahko našli na povezavi tukaj.

Prehod v breme ZZZS od 31. delovnega dne:

Za razloge 01-bolezen, 02-poškodba izven dela in 05-poškodba izven dela po tretji osebi se je prehod v breme ZZZS spremenil:

  • Do vključno 28.02.2022: od 31. delovnega dne,
  • od 1.3.2022 do 31.12.2023: od 21. delovnega dne,
  • od 1.1.2024 dalje: od 31. delovnega dne.

Za razloga 03-poklicna bolezen in 04-poškodba pri delu ni sprememb.

ePODK

Zavarovanci, ki darujejo kri, bodo od 1.1.2024 dalje prejeli elektronsko potrdilo o darovanju krvi (ePODK). K eObračunu znotraj eZahtevka za refundacijo se potrdila ne bodo več prilagala.

Seštevanje 80 dni v breme delodajalca:

Kljub prehodu v breme ZZZS od 1.1.2024 od 31. delovnega dne zadržanosti ostaja dosedanja ureditev iz 3. odstavka 137. člena ZDR. Delodajalec izplača nadomestilo plače za razloge 01, 02 in 05 le za prvih 80 delovnih dni v koledarskem letu 2024.

Recidiv – razlogi 01, 02. 05:

Pri recidivu, tj. novi zadržanosti zaradi iste bolezni, poškodbe izven dela ali poškodbe izven dela po tretji osebi (razlog 05), velja od 1.1.2024, da mora biti prejšnja zadržanost krajša od 30 delovnih dni po prekinitvi, krajši od 10 delovnih dni.

Ostale novosti pri elektronskih refundacijah: Preko vmesnika od 19.1.2024 več ni možno oddati primerov, kjer je podatek na eZahtevku o številu eObračunov drugačen kot je število dejansko dodanih eObračunov.

Najnižje število ur mesečne obveznosti pri delodajalcu na eZahtevku je iz 140 znižano na 136 ur v primerih, ko ima delodajalec le 17 delovnih dni v mesecu. Še vedno pa velja, da se za preračune parametrov uporabi celomesečna delovna obveznost pri delodajalcu.

VIR: GOV