Sprememba Zakona o varstvu potrošnikov
29. septembra, 2022

Sprememba Zakona o varstvu potrošnikov

S strani Državnega zbora so bile potrjene dopolnitve Zakona o varstvu potrošnikov, ki potrošnikom nudijo več varstva in s katerimi so bile v slovenski pravni red prenesene tri direktive EU.

Katere so ključne spremembe, ki jih prinaša zakon?
1. prepoved umetnega zviševanja cen pred popusti (30 dni pred znižanjem prodajalci cen ne bodo smeli povišati);
2. uvajanje hierarhije jamčevalnih zahtevkov (prodajalec bo najprej moral ponuditi brezplačno popravilo ali zamenjavo blaga, šele nato znižanje kupnine ali odstop);
3. novosti na področju digitalnih vsebin.

Več informacij lahko najdete na spletni strani pristojnega ministrstva.