6. januarja, 2022

Sprememba Uredbe o embalaži in odpadni embalaži

Vlada  je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži, ki je bila 30. decembra 2021 objavljena v Uradnem listu RS. Glavni namen priprave Uredbe je zagotovitev pravilnega prenosa 8. člena Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži, kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo (EU) 2018/. Ta člen direktive določa označevanje embalaže in sistem prepoznavanja embalažnih materialov.

Več sprememb je zgolj redakcijske narave, spreminjata pa se tudi določbi 30. in 31. člena Uredbe, ki za proizvajalce in trgovce določata obveščanje vseh kupcev o sklenitvi pogodbe z izbrano družbo za ravnanje z odpadno embalažo. To je pomembno za vse kupce v prodajni verigi embaliranega blaga ali servisne embalaže, razen za potrošnike kot končne uporabnike embaliranega blaga, zato sta ustrezno dopolnjeni določbi drugega oziroma tretjega odstavka navedenih dveh členov.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor