Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
Sprememba davčne Uredbe Unija Smart Accounting
29. decembra, 2022

Sprememba davčne Uredbe prinaša višje neobdavčene zneske povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

V Uradnem listu (162/2022) je bila objavljena sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki določa zneske povračil stroškov in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Sprememba določa višje neobdavčene zneske dnevnic za službena potovanja v Sloveniji, terenskega dodatka, nadomestila za ločeno življenje, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči in plačila za obvezno prakso.

Novi, višji zneski veljajo za povračila stroškov in druge dohodke za januar 2023 oziroma za izplačila od januarja 2023 dalje v primeru izplačila jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi ali solidarnostne pomoči.

 

1.Dnevnice za službena potovanja v Sloveniji

Če traja službeno potovanje v Republiki Sloveniji nad 12 in do 24 ur, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva dnevnica do višine 27,81 EUR (do sedaj 21,39 EUR); če traja službeno potovanje v Sloveniji nad 8 in do 12 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine 13,88 EUR (do sedaj 10,68 EUR); če traja službeno potovanje v Sloveniji nad 6 in do 8 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine 9,69 EUR (do sedaj 7,45 EUR).

 

2.Terenski dodatek

Če delodajalec zagotovi prehrano in prenočevanje, se delavcu v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva terenski dodatek do višine 5,84 EUR (do sedaj 4,49 EUR) na dan.

 

3.Nadomestilo za ločeno življenje

Nadomestilo za ločeno življenje se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja delavca, ki opravlja delo izven kraja, kjer živi s svojo družino, ter zato zaradi službenih potreb v času delovnih obveznosti prebiva ločeno od svoje družine, do višine 434 EUR (do sedaj 334 EUR) na mesec.

 

4.Jubilejna nagrada

Jubilejna nagrada se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine:

  • 30 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za deset let delovne dobe (do sedaj 460 EUR) ,
  • 45 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za 20 let delovne dobe (do sedaj 689 EUR),
  • 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za 30 let delovne dobe (do sedaj 919 EUR),
  • 75 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za 40 let delovne dobe (do sedaj 919 EUR).

 

5.Odpravnina ob upokojitvi

Odpravnina ob upokojitvi se do višine 300 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, preračunane na mesec (do sedaj 4.063 EUR) ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

 

6.Solidarnostna pomoč

Solidarnostna pomoč se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja:

  • v primeru smrti delojemalca ali njegovega družinskega člana, do višine 5000 EUR (do sedaj 3.443 EUR);
  • v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni delavca ter elementarne nesreče ali požara, ki prizadene delavca, do višine 2000 EUR (do sedaj 1.252 EUR).

 

7.Plačila vajencem, dijakom, študentom na praksi

Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo v skladu s predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje, se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 15 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, preračunane na mesec (do sedaj 172 EUR) za opravljeno obvezno praktično delo v obdobju enega meseca.