28. decembra, 2021

Sprejet novi interventni zakon PKP 10

Državni zbor je sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covida-19.

Novi zakon se predvsem osredotoča na področje gospodarstva, dela  in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

Glavne rešitve, ki jih prinaša zakon, so:

 1. Podaljšanje koriščenja dopusta:
  • zaposleni ima pravico o izrabiti ves letni dopust za leto 2020, ki ni bil izrabljen v letu 2021, do 1. aprila 2022.
 2. Solidarnostni dodatek za upokojence:
  • solidarnostni dodatek znaša:
   • tistim, ki prejemajo pokojnino v znesku do 510,00 EUR v, se solidarnostni dodatek izplača v višini 300,00 EUR,
   • tistim, ki prejemajo pokojnino v znesku od 510,01 do 612,00 EUR, se solidarnostni dodatek izplača v višini 230,00 EUR in
   • tistim, ki prejemajo pokojnino v znesku od 612,01 do 714,00 EUR, se solidarnostni dodatek izplača v višini 130,00 EUR;
 3. Solidarnostni dodatek za posebej ranljive skupine, dodatek za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč ter enkratni solidarnostni dodatek za izboljšanje socialnega položaja oseb.
 4. Pomoč za nakup antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2 (COVID-19) za samotestiranje:
  • upravičenec je upravičen do pomoči za nakup hitrih testov v višini 92,50 EUR na delavca, za katerega je potrebno samotestiranje,
 5. Delno povrnjeni izgubljeni dohodek za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti:
  • upravičenci so: samozaposleni, družbeniki ali delničarji gospodarske družbe oziroma ustanovitelji zadruge ali zavoda, ki so poslovodna oseba, kmetje
 6. Dodatno financiranje programov v podporo družini,
 7. Pravna podlaga za podaljšanje veljavnosti turističnih bonov,
 8. Denarna odškodnina osebam, ki jim je s cepljenjem proti nalezljivi bolezni COVID-19 nastala
 9. Škoda na zdravju, ki se kaže v resnem in trajnem zmanjšanju življenjskih funkcij.

POMEMBNO: Novica je napisana na podlagi predloga Zakona. 30.12.2021 bo objavljen veljavni zakon PKP10, ki stopi v veljavo 30.12.2021.