poročanje odpadki
23. februarja, 2022

Rok za poročanje o nastalih odpadkih v letu 2021 – 31. marec 2022

Skladno z 29. členom Uredbe o odpadkih so vsi izvirni povzročitelji odpadkov do 31. marca 2022 dolžni poročati o nastalih odpadkih v letu 2021. Dolžnost velja za vse pravne ali fizične osebe, katerih delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov, in sicer:

  • 10 ton ali več vseh odpadkov ali
  • 5 kg ali več nevarnih odpadkov.

Oziroma je bilo v podjetju zaposlenih 10 ali več oseb ter so zaradi opravljanja dejavnosti nastajali odpadki.

Kljub nastalim odpadkom pri opravljanju dejavnosti pa poročanje ni potrebno, če je pravna/fizična oseba prepustila odpadke zbiralcem odpadkov.

Poročati je potrebni preko spletne aplikacije IS-Odpadki.