Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
Regulacija cen elektrike za MSP Unija Smart Accounting
18. januarja, 2023

Regulacija cen elektrike za MSP

Podjetja so si regulacije cene želela, saj v primerjavi s subvencijami pomeni takojšnje ukrepanje brez birokracije.

Kdo so MSP?

Po priporočilih evropske komisije iz leta 2003 v MSP uvrščamo:

  • mikro podjetje: manj kot 10 zaposlenih in letni promet (znesek denarja, pridobljen v določenem obdobju) ali bilanca stanja (izjava o sredstvih in obveznostih podjetja) manj kot dva milijona evrov;
  • malo podjetje: manj kot 50 zaposlenih in letni promet ali bilanca stanja manj kot 10 milijonov evrov;
  • srednje podjetje: manj kot 250 zaposlenih in letni promet manj kot 50 milijonov evrov ali bilanca stanja manj kot 43 milijonov evrov.

Kako je s koronskimi omejitvami poslovanja v letu 2021? Kapica velja na 90 odstotkov porabe iz prve polovice leta 2021, za preostanek se plača tržna cena.

Z uredbo se omejuje cena elektrike za prvo polovico leta 2023, torej od 1. januarja do 30. junija. Cena se regulira za tisti del porabe, ki pomeni 90 odstotkov porabe v istem obdobju leta 2021. Preostalih deset odstotkov porabe podjetje plača po tržni ceni.

Cena za električno energijo bi torej kljub koronskim omejitvam bila regulirana na 90 odstotkov porabe v enakem obdobju 2021, kar bi brez omenjene spremembe uredbe pomenilo za ta podjetja bistveno manjši delež porabe v 2023, ki bi ga plačevali po regulirani ceni. Namesto tega se kot referenca vzame mesečna poraba v obdobju od 1. julija 2021 do 30. junija 2022, v času, ko je bila poraba po epidemiji že normalna. Jasno je določeno tudi, da se upošteva referenčno porabo istega meseca za vsako tarifo posebej.

Po izjavah vlade je namen regulacije spodbujati podjetja k varčevanju z energijo. Uredba določa, da omejitev drobnoprodajne cene velja tudi za pogodbe o dobavi, ki so bile sklenjene od 9. novembra do vključno 31. decembra 2022. Regulirana cena je:

  • za višjo tarifo: 0,217 EUR/kWh,
  • nižjo tarifo: 0,1555 EUR/kWh in
  • za enotno tarifo: 0,195 EUR/kWh.