Regulacija cen elektrike za MSP Unija Smart Accounting
18. januarja, 2023

Regulacija cen elektrike za MSP

Podjetja so si regulacije cene želela, saj v primerjavi s subvencijami pomeni takojšnje ukrepanje brez birokracije.

Kdo so MSP?

Po priporočilih evropske komisije iz leta 2003 v MSP uvrščamo:

  • mikro podjetje: manj kot 10 zaposlenih in letni promet (znesek denarja, pridobljen v določenem obdobju) ali bilanca stanja (izjava o sredstvih in obveznostih podjetja) manj kot dva milijona evrov;
  • malo podjetje: manj kot 50 zaposlenih in letni promet ali bilanca stanja manj kot 10 milijonov evrov;
  • srednje podjetje: manj kot 250 zaposlenih in letni promet manj kot 50 milijonov evrov ali bilanca stanja manj kot 43 milijonov evrov.

Kako je s koronskimi omejitvami poslovanja v letu 2021? Kapica velja na 90 odstotkov porabe iz prve polovice leta 2021, za preostanek se plača tržna cena.

Z uredbo se omejuje cena elektrike za prvo polovico leta 2023, torej od 1. januarja do 30. junija. Cena se regulira za tisti del porabe, ki pomeni 90 odstotkov porabe v istem obdobju leta 2021. Preostalih deset odstotkov porabe podjetje plača po tržni ceni.

Cena za električno energijo bi torej kljub koronskim omejitvam bila regulirana na 90 odstotkov porabe v enakem obdobju 2021, kar bi brez omenjene spremembe uredbe pomenilo za ta podjetja bistveno manjši delež porabe v 2023, ki bi ga plačevali po regulirani ceni. Namesto tega se kot referenca vzame mesečna poraba v obdobju od 1. julija 2021 do 30. junija 2022, v času, ko je bila poraba po epidemiji že normalna. Jasno je določeno tudi, da se upošteva referenčno porabo istega meseca za vsako tarifo posebej.

Po izjavah vlade je namen regulacije spodbujati podjetja k varčevanju z energijo. Uredba določa, da omejitev drobnoprodajne cene velja tudi za pogodbe o dobavi, ki so bile sklenjene od 9. novembra do vključno 31. decembra 2022. Regulirana cena je:

  • za višjo tarifo: 0,217 EUR/kWh,
  • nižjo tarifo: 0,1555 EUR/kWh in
  • za enotno tarifo: 0,195 EUR/kWh.