Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti
23. oktobra, 2023

Razširjena veljavnost kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti

Po novem velja razširjena veljavnost Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti – to pomeni, da jo morajo uporabljati vsi delodajalci, ki kot glavno dejavnost opravljajo eno od spodnjih dejavnosti, četudi niso podpisniki kolektivne pogodbe (člani delodajalskih organizacij):

  • 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode,
  • 37.000 Ravnanje z odplakami,
  • 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov,
  • 38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki,
  • 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov.

Delodajalci morajo tako kot minimum delavcem zagotavljati pravice, določene v kolektivni pogodbi.