Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
7. februarja, 2019

Promjene vezane za porez na dodanu vrijednost (PDV) od 1. siječnja 2019.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 106/18.) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019., osim odredbe o sniženju opće stope PDV-a s 25% na 24% koja stupa na snagu 1. siječnja 2020., između ostalog, proširena je primjena sniženih stopa PDV-a 5% i 13% na određene isporuke dobara odnosno usluga. Neke od najbitnijih promjena donosimo u nastavku:

1.       Smanjenje porezne stope PDV-a na 13% za pojedine proizvode i to, među ostalim, na isporuku:

  • živih životinja: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva;
  • svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva;
  • svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda, od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi;
  • žive ribe;
  • svježe ili rashlađene ribe, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka;
  • svježih ili rashlađenih rakova: jastozi, hlapovi, škampi, kozice;
  • svježeg ili rashlađenog povrća, korijena i gomolja, uključujući mahunasto suho povrće;
  • svježeg i suhog voća i orašastih plodova;
  • svježih jaja peradi, u ljusci

2.     Smanjenje porezne stope PDV-a na 13% za usluge i povezana autorska prava

  • Odnosi se na pisce, skladatelje i umjetnike izvođače koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost po posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje središnjeg državnog tijela nadležnog za intelektualno vlasništvo.

3.    Smanjenje porezne stope na 5% svih lijekova koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode.

4.    Uvodi se mogućnost oporezivanja elektroničkih usluga koje tuzemni porezni obveznik obavlja u drugim državama članicama EU hrvatskim PDV-om, ako vrijednost tih usluga ne prelazi 77.000 kuna bez PDV-a. No, ako porezni obveznik želi plaćati PDV prema mjestu primatelja usluga bez obzira što nije prešao prag od 77.000,00 HRK, treba podnijeti pisanu izjavu o tome i to ga obvezuje na rok od dvije kalendarske godine.

5.    Upisivanje u registar obveznika PDV-a i tijekom godine poreznih obveznika koji su i tijekom razdoblja (godine) oporezivanja ostvarili isporuke u vrijednosti većoj od praga za upis u registar obveznika PDV-a (300.000,00 kn).

6.    Porezni obveznik iz RH mora preuzeti poreznu obvezu samo od stranog poreznog obveznika koji u RH nije registriran za potrebe PDV. Time se ukida i obveza podnošenja prijave za isporuke dobara i usluga iz članka 75. stavka (Obrazac INO PPO).

7.   Uvodi se prijenos porezne obveze za PDV za isporuke betonskog željeza i čelika, u transakcijama između domaćih obveznika PDV-a.

8.   Izmjena članka 76. stavka 8. Zakona o PDV-u koji se odnosi na plaćanje PDV-a pri uvozu strojeva i opreme putem prijave PDV-a na način da navedena odredba jasno određuje mogućnost primjene isključivo u situacijama uvoza dugotrajne materijalne imovine

9.   Usklađivanje sa zahtjevima Europske komisije u pogledu ukidanja vrijednosnog praga za odbitak pretporeza 50% kod osobnih automobila (neovisno o vrijednosti, 400.000, 00 kn) i prava na pretporez za plovila i zrakoplove

10. Smanjenje opće stope PDV-a na 24% od 1. siječnja 2020. godine

 

Izvor: https://misljenja.hr/porezna-uprava/promjene-u-primjeni-stopa-pdv-a-od-1-sijecnja-2019/6388/