Prenehanje uporabe zavarovalne podlage 002 za napotene delavce
18. januarja, 2024

Prenehanje uporabe zavarovalne podlage 002 za napotene delavce

Konec decembra je bil v Uradnem listu RS, št 135/2023, objavljen Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki je začel veljati 1. januarja 2024. Slednji ne omogoča več vlaganja prijav na zavarovalno podlago 002, novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS-1) pa prijave na zavarovalno podlogo 002 niti ne predvideva več.

Od 1. januarja 2024 dalje oseba, ki je napotena na delo v drugo državo, ne more več izvesti nove prijave v zavarovanje po zavarovalni podlagi 002. Možnost nove prijave v zavarovanje po tej podlagi obstaja le v primeru urejanja obveznega socialnega zavarovanja na podlagi predhodne napotitve delavca, pri čemer mora biti začetek te napotitve pred 1. januarjem 2024.

Kdo bo svojo prijavo lahko ohranil po 1. januarju?

Posamezniki, ki imajo aktivno zavarovanje na zavarovalni podlagi 002 (ker je bil delavec napoten pred 1. januarjem 2024), bodo ohranili svojo prijavo na tej zavarovalni podlagi tudi po 1. januarju 2024. Vendar pa bo ta prijava ostala veljavna le do konca pogojev, tj. do prenehanja napotitve delavca, zaradi katere je bila uporabljena zavarovalna podlaga 002. Po prenehanju napotitve bo delodajalec izvedel postopek odjave iz obveznih socialnih zavarovanj (postopek M-2) s prenehanjem napotitve, hkrati pa bo izvedel prijavo na ustrezno zavarovalno podlago iz naslova delovnega razmerja (npr. 001, 013 itd.) v postopku prijave v obvezna socialna zavarovanja (postopek M-1), ki bo stopila v veljavo naslednji dan.

Kakšne spremembe se uvajajo s 1. januarjem 2024?

Po 1. januarju 2024 bo še vedno potrebno sporočati spremembe podatkov o aktivnih zavarovanjih na zavarovalni podlagi 002 v okviru postopka spremembe podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih (postopek M-3). To vključuje sporočanje sprememb, kot so spremembe podatkov o izobrazbi ali invalidnosti, razen če gre za urejanje sprememb v Rubrikah 21 (številka enotnega dovoljenja) in 22 (iztek zavarovalnih pogojev). V teh primerih bo v Rubriki 13 kot vzrok spremembe izbrana šifra 06 (sprememba in popravek podatkov v rubriki 22 na podlagi predloženega potrdila o pravočasno vloženi prošnji za podaljšanje dovoljenja). Razlog za to je, da oseba, ki še nima pravnomočne ali dokončne odločitve o prošnji za podaljšanje dovoljenja, ne more biti napoteni delavec in zato ne more ostati zavarovana na zavarovalni podlagi 002. V takem primeru mora delodajalec odjaviti delavca – tujca, ki nadaljuje delo na podlagi potrdila o pravočasni vlogi za podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo oziroma dovoljenja za začasno prebivanje, iz zavarovalne podlage 002 in ga prijaviti na ustrezno zavarovalno podlago iz naslova delovnega razmerja.

Urejanje zavarovanja po zavarovalni podlagi 002 po 1. januarju 2024 za obdobja do vključno 31. decembra 2023 bo še vedno mogoče in dovoljeno.