zloženi časopisi
29. marca, 2024

Pregled novic v mesecu marcu

Oglejte si pregled aktualnih novic v mesecu marcu, ter pridobite vse pomembne informacije na enem mestu.

BDP na prebivalca v Sloveniji na lestvici višji, vendar pod povprečjem

29. marca 2024

Slovenski BDP na prebivalca je bil lani 9% pod povprečjem EU, dosega 91% povprečja. Razlike v BDP na prebivalca med državami EU so velike, z Luksemburgom in Irsko, ki presegata povprečje za 140% in 112%. Slovenija je napredovala, a še vedno zaostaja za povprečjem EU. Najnižji BDP na prebivalca imajo Bolgarija, Grčija, Latvija in Slovaška.

Več: TUKAJ

Javni razpis BIZI likvidnost energija

28. marca 2024

Slovenski regionalno razvojni sklad je razpisal program BIZI likvidnost energija za podporo podjetij v energetski krizi. Namenjen je spodbujanju finančne stabilnosti, konkurenčnosti, produktivnosti in tehnološke naprednosti. Upravičeni subjekti vključujejo različne oblike podjetij in zadruge. Posojila se gibljejo med 80.000 in 500.000 evri za financiranje opreme in zmanjševanje porabe energije. Cilji vključujejo zmanjšanje energijske intenzivnosti, pridobitev okoljskih certifikatov in večjo uporabo obnovljivih virov. Prijava je mogoča od 8. aprila do 17. maja 2024.

Več: TUKAJ

Gospodarstvu letos na voljo preko 512 milijonov evrov povratnih sredstev

27. marca 2024

V letu 2024 bo slovensko gospodarstvo imelo dostop do več kot 512 milijonov evrov povratnih sredstev od SID banke, SPS in Ministrstva za gospodarstvo za tehnološki razvoj, izboljšanje likvidnosti in pomoč podjetjem v stiski, vključno s tistimi, prizadetimi v poplavah. Dodatno bo Ministrstvo namenilo 339,2 milijona evrov nepovratnih sredstev preko 42 javnih razpisov, skupaj torej 851,2 milijona evrov podpore. Novi finančni mehanizmi iz kohezijskih sredstev bodo omogočali združevanje povratnih in nepovratnih sredstev, s posebnim poudarkom na trajnostnih in digitalnih inovacijah ter pomoči za MSP-je.

Več: TUKAJ

Poziv za potrditev elektronskega naslova za prejem odloženih dokumentov v eDavke

27. marca 2024

Finančna uprava poziva uporabnike eDavkov, naj potrdijo svoj elektronski naslov za prejem obvestil o novih dokumentih, kot so odločbe o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Brez potrjenega naslova lahko zamudite pomembne roke za pritožbo ali plačilo, kar lahko vodi v davčne izvršbe. Potrditev elektronskega naslova je ključna za zagotovitev, da ste pravočasno obveščeni in se izognete morebitnim zamudam.

Več: TUKAJ

Plačilne storitve v času velikonočnih praznikov

26. marca 2024

Med velikonočnimi prazniki, na veliki petek, 29. marca, in v ponedeljek, 1. aprila 2024, evropski SEPA in TARGET plačilni sistemi ne bodo delovali, zaradi česar v evroobmočju ne bo medbančnega plačilnega prometa. To vključuje tudi Slovenijo. Rok za izpolnitev plačilnih obveznosti, ki zapadejo 29. marca, se ne prenaša na naslednji delovni dan, zato morajo biti poravnane najpozneje do 28. marca. Uprava RS za javna plačila tudi ne bo izvajala plačilnih storitev na ta dan.

Več: TUKAJ

Naložbe v zlato

25. marca 2024

Novi Slovenski računovodski standardi (SRS) 2024 uvajajo spremembe pri vodenju naložb v zlato, ki sedaj omogočajo le vodenje po pošteni vrednosti preko poslovnega izida ali po nabavni vrednosti. Doslej so podjetja naložbe v zlato lahko izkazovala po pošteni vrednosti preko kapitala, kar je bilo primerno za dolgoročno hranjenje, brez realizacije dobička ali izgube v izkazu uspeha. Po novem morajo podjetja, ki so naložbe vodila po pošteni vrednosti preko kapitala, na dan 1.1.2024 izvesti prerazvrstitev.

Več: TUKAJ

Ne pozabite na oddajo obračuna DDPO in DohDej za leto 2023

11. marca 2024

Rok za oddajo davčnega obračuna DDPO in DohDej za leto 2023 je 2. april 2024. Obračuni se morajo oddati elektronsko preko sistema eDavki. Zavezanci, ki prenehajo z ugotavljanjem davčne osnove po normiranih odhodkih v obračunu DohDej, morajo od 1. januarja 2024 voditi poslovne knjige.

Več: TUKAJ

Inšpektorat za delo izvaja akcijo v okviru kampanje SLIC

7. marca 2024

Inšpektorat za delo bo v marcu in aprilu 2024 izvajal evropsko kampanjo SLIC za preprečevanje nezgod na delovnem mestu, usmerjeno v mikro, majhna in srednje velika podjetja v kmetijstvu, gozdarstvu, gradbeništvu in cestnem prevozu. V akciji bo sodelovalo 15 inšpektorjev za varnost in zdravje pri delu, potekala pa bo tudi v drugih državah EU.

Več: TUKAJ

Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024

5. marca 2024

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil javni razpis P2 2024 z 2,16 milijona evrov za spodbujanje zagona 30 tehnološko inovativnih podjetij v podnebni nevtralnosti, krožnem gospodarstvu in trajnostni pametni specializaciji. Mlada inovativna podjetja lahko dobijo do 72.000 evrov subvencije. Rok za prijavo je 29. marec 2024, z obveznim mentorstvom in možnostjo dodatnega usposabljanja za izboljšanje prijave.

Več: TUKAJ

Informacijska prenova Registra prostorskih enot in vključitev Registra naslovov

4. marca 2024

Geodetska uprava Republike Slovenije je med 1. in 3. marcem 2024 izvedla informacijsko prenovo Registra prostorskih enot in uvedla Register naslovov. Sprememba omogoča lažje izkazovanje identitete fizičnih in pravnih oseb, vpliva pa tudi na potrebo po vključitvi sprememb v različne informacijske sisteme, kot so Register prebivalstva, Poslovni register, Davčni register in drugi.

Več: TUKAJ