Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
Predlog Zakona o dohodnini Unija Smart Accounting
22. septembra, 2022

Predlog Zakona o dohodnini – kaj prinaša glede izplačila poslovne uspešnosti?

Veljavni Zakon o dohodnini določa, da se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva plačilo za poslovno uspešnost, izplačano (lahko tudi večkrat letno) v zvezi z delovnim razmerjem v denarju ali naravi vsem upravičenim delavcem, če je pravica do izplačila za poslovno uspešnost določena v splošnem aktu delodajalca ali kolektivni pogodbi, in sicer do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji oziroma do višine 100 % povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, izplačanih za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če je to za zavezanca ugodneje.

Nasprotno pa predlog Zakona o dohodnini predvideva izplačila poslovne uspešnosti le dvakrat letno, in sicer največ do 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Tako se predlog zakona zopet približuje ureditvi, ki je že veljala v preteklosti, pri čemer pa je bilo takrat možno izplačilo zgolj enkrat letno.

O natančni vsebini sprejetega zakona vas bomo pravočasno obvestili.