Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
7. decembra, 2020

(PREDLOG PKP7) Pomembne spremembe poslovnih najemov

Novi interventni zakon PKP7, ki še ni bil potrjen ali sprejet, naj bi predvidel spremembe glede najema poslovnih prostorov.

Najemnikom daje na voljo 3 ukrepe. Če najemnik ne more ali ne sme opravljati dejavnosti, bi po PKP7 lahko zahteval:

  1. odpoved najemne pogodbe s pisno izjavo z odpovednim rokom 8 dni

Gre za pomemben odstop od trenutno veljavnega Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, ki za odpoved najemnih pogodb za nedoločen čas zahteva vročanje odpovedi po sodni poti in z upoštevanjem odpovednega roka 1 leto (za najeme za nedoločen čas). Najemov za določen čas pa pred potekom časa trenutno niti ni možno odpovedati.

  1. odlog plačevanja vseh obveznosti iz najemnih pogodb za poslovne nepremičnine (brez zamudnih obresti)

Navedeni ukrep bi lahko najemnik upošteval po lastni presoji, potrebno pa bo predhodno obvestilo najemodajalcu. V tem delu se ukrep prekriva s PKP6, saj bo moral najemnik vendarle najemodajalcu plačati najemnine v višini prejete pomoči iz naslova delnega povračila nekritih fiksnih stroškov iz PKP6. Prejem pomoči je predviden za januar. Odlog plačila bo možen za največ 6 mesecev po prenehanju nezmožnosti opravljanja dejavnosti. Najemodajalec pa bo lahko zahteval ustrezno zavarovanje za odloženo plačilo najemnin.

  1. podaljšanje veljavnosti najemnih pogodb za določen čas

Tudi ta ukrep bi lahko najemnik upošteval po lastni presoji, potrebno pa bo predhodno obvestilo najemodajalcu. Veljavnost najemnih pogodb za določen čas se lahko podaljša za število dni, ko najemniku opravljanje gospodarske dejavnosti v poslovni nepremičnini ni bilo omogočeno oziroma je bilo bistveno oteženo.

 

Za vse zgornje primere se bosta lahko stranki dogovorili tudi drugače (npr. drugačni roki, znižanje najemnine, itd.). V takih primerih se bo najemnik štel za šibkejšo stranko in tako dogovor ne bo smel iti v njegovo škodo (glede na predlog zakona).

 

Predvideno je, da bi se PKP7 potrjeval še v decembru.