Spremembe Zakona o delovnih razmerjih sprejete
27. oktobra, 2023

Potrjene spremembe Zakona o delovnih razmerjih

Državni zbor je potrdil spremembe Zakona o delovnih razmerjih. Katere novosti nas čakajo v prihodnje:

  • dodatnih pet dni neplačanega dopusta v primeru oskrbe oziroma nege družinskega člana (zdravstveni razlogi);
  • pet dni plačanega dopusta za žrtve nasilja v družini (za urejanje zadev na CSD, sodišču,..);
  • spremembe pri opozorilu pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi (rok za zagovor);
  • sprememba roka v primeru pisnega opozorila pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga (rok v katerem delavec ne sme ponovno storiti kršitve, se s predlogom spreminja iz enega leta na šest mesecev – Skrajšuje se tudi najdaljši dovoljeni rok, v primeru, da je rok določen v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti, in sicer iz dveh let na 18 mesecev.);
  • zagotovljena je pravica do odklopa, ki daje delavcu možnost, da ga delodajalec ne more poklicati v popoldanskem času oziroma v času tedenskega počitka, med vikendom ali dopustom;
  • možnost delavca, da od delodajalca zahteva drugo, predvidljivejšo in varnejšo obliko zaposlitve, kadar je ta na voljo;
  • večja varnost delovnih predstavnikov v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi;
  • možnost predloga delavca (ki ima otroka do osmega leta starosti), da delodajalcu predlagala sklenitev pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas za določen čas;
  • spremembe pri gradbenih in agencijskih delavcih – zvišuje se nadomestilo plače agencijskim delavcem, kar pomeni povečano socialno varnost – najmanj (namesto 70% minimalne plače) – 80%, kot to velja za nadomestilo plače preostalih delavcev v primeru čakanja na delo;
  • ureditev subsidiarne odgovornost za neplačilo plače delavcu s strani delodajalca podizvajalcu (gradbene dejavnosti).