Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
Potrjena novela Zakona o dohodnini
29. novembra, 2022

Potrjena novela Zakona o dohodnini

Prvega januarja 2023 bo začela veljati novela Zakona o dohodnini, ki jo je včeraj potrdil Državni Zbor in o kateri se je govorilo že nekaj časa. Največja sprememba bo seveda veljala za t.i. »normirance«, torej zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Sprememba bo veljala tako za zavezance, ki so zavarovani kot samostojni podjetniki, kot tudi tiste, ki opravljajo dopolnilno dejavnost (»popoldanski s.p.). Tako po novem ne bo več avtomatično priznanih 80 % normiranih odhodkov, ampak v višini (določeni v tabeli):

  1. Če bo pri zavezancu zavarovana na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj devet mesecev (do sedaj pet mesecev):
Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za leto, za katero se ugotavlja davčna

osnova, v eurih

 

% prihodkov

nad do
  50.000 80 %    
50.000 100.000 40 % nad 50.000
100.000   0 % nad 100.000

 

2. Če pri zavezancu ne bo zavarovana na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj devet mesecev (na primer popoldanski s.p.):

Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih  

% prihodkov

nad do
  12.500 80 %    
12.500 50.000 40 % nad 12.500
50.000   0 % nad 50.000

 

Druga bistvena sprememba je sprememba davčne stopnje pri dohodku iz oddajanja premoženja v najem. Ta bo zopet določena v višini 25 % (v letu 2022 15 %).

Prav tako novela Zakona o dohodnini prinaša določene novosti na področju dohodkov iz delovnega razmerja, in sicer:

  • splošna olajšava je določena v višini 5.000,00 EUR;
  • višja olajšava za vzdrževane družinske člane;
  • zopet določen najvišji dohodninski razred v višini 50 % (v letu 2022 45 %);
  • v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja se ne všteva izplačilo za uporabo lastnih sredstev za delo na domu do višine 0,20 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za vsak dan dela na domu;
  • izplačilo poslovne uspešnosti največ dvakrat letno do višine 100 % plače zaposlenih v Sloveniji.

Dodatno se uvaja tudi dodatna olajšava za mlade.

Izplačilo lastnih deležev pa se bo zopet obravnavalo kot dividenda.