Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
11. januarja, 2023

Poročanje o kapitalskih dobičkih in prejetih dividendah, obrestih in najemninah

Fizične osebe so dolžne do konca februarja Finančni upravi RS poročati o kapitalskih dobičkih iz preteklega leta, v določenih primerih pa tudi dividende, obresti in dohodke iz oddajanja premoženja v najem.

Poročanje odsvojitev kapitala

(prodaja deležev ali delnic, zaprtje podjetja, zmanjšanje osnovnega kapitala, idr.)

Do 28. 2. 2023 je treba poročati o vseh odsvojitvah poslovnih deležev, vrednostnih papirjev ali investicijskih kuponov iz leta 2022.

Zakon o dohodnini določa, da je poročanje potrebno, kadar gre za odsvojitev. Odsvojitev kapitala ali dela kapitala je zlasti:

  • prodaja kapitala;
  • dajanje kapitala v dar;
  • zamenjava kapitala;
  • unovčitev investicijskega kupona;
  • izplačilo sorazmernega dela likvidacijske mase ob likvidaciji investicijskega sklada;
  • izplačilo lastniškega deleža ob prenehanju gospodarske družbe, zadruge ali druge oblike organiziranja;
  • izplačilo lastniškega deleža ob zmanjšanju lastniškega kapitala gospodarske družbe, zadruge ali druge oblike organiziranja;
  • izstopa ali izključitve;
  • drugo izplačilo lastniškega deleža v denarju ali v naravi.

Na podlagi davčne napovedi – obrazec ›Napoved dohodnine od dobička od vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov‹ je na voljo na eDavkih in na spletnih straneh FURS – Finančna uprava ugotovi in z odločbo odmeri dohodnino od dobička iz kapitala.

Če je davčni zavezanec v zvezi z vrednostnimi papirji, drugimi deleži in investicijskimi kuponi v preteklem letu opravil več kot deset transakcij (pridobitev v preteklih letih in obdavčljivih odsvojitev v preteklem letu), davčni zavezanec napoved za odmero dohodnine od dobička iz odsvojitve navedenih vrst kapitala vloži v elektronski obliki (prek eDavkov).

Za čas odsvojitve kapitala se šteje datum sklenitve pogodbe ali drugega pravnega posla oziroma datum pravnomočnosti sodne odločbe ali dokončnosti odločbe upravnega organa, na podlagi katerih je fizična oseba odsvojila kapital. Ob prenehanju gospodarske družbe, zadruge ali druge oblike organiziranja ter zmanjšanju osnovnega kapitala se za čas odsvojitve kapitala šteje datum sklepa organa o prenehanju oziroma sklepa organa o zmanjšanju osnovnega kapitala. Ob izstopu ali izključitvi se za čas odsvojitve šteje datum vpisa učinka izstopa ali izključitve v register. V drugih primerih odsvojitve se za čas odsvojitve kapitala šteje datum, ki je razviden iz drugih dokazil.

Avtorica članka: dr. Nina Orehek Ručigaj

Celoten članek je na voljo v decembrski številki biltena Unikum.