Ponovno v veljavi KP za obrt in podjetništvo
3. maja, 2023

Ponovno v veljavi KP za obrt in podjetništvo

S 1. majem 2023 je zopet začela veljati Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo Slovenije (Ur. l. št. 46/2023), ki je prenehala veljati 2018. Kolektivna pogodba je sklenjena za obdobje treh let.

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo Slovenije velja za delodajalce, člane Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije – GIZ, ki kot glavno dejavnost opravljajo obrtno dejavnost po Uredbi o obrtnih dejavnostih in Listi dejavnosti, ki se po Obrtnem zakonu običajno opravljajo na obrtni način.

S kolektivno pogodbo se podrobneje urejajo pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev pri sklepanju pogodb o zaposlitvi, pravice in obveznosti v času trajanja delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi, plačilo za delo ter drugi osebni prejemki in povračila v zvezi z delom.