Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
Pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen električne energije in zemeljskega plina
1. septembra, 2022

Pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen električne energije in zemeljskega plina

Državni zbor je sprejel predlog Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. V nadaljevanju navajamo povzetek predloga.

Za kaj gre?

Gre za dovoljeno državno pomoč v skladu z Začasnim okvirom za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini.

 • V ta namen bo država zagotovila 40 milijonov evrov.
 • Gre za ukrep, ki bo podjetjem pomagal ublažiti učinke cenovnih šokov.
 • Vlada lahko v primeru podaljšanja začasnega okvira s strani Evropske komisije podaljša ukrep pomoči za gospodarstvo.
 • Cilj: ohranitev konkurenčnosti, zaposlenosti in razvojne sposobnosti slovenskega gospodarstva.

Kdo so upravičenci pomoči:

 • Pravne ali fizične osebe, ki so opravljanje gospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji registrirale do 1. decembra 2021.
 • Pomoč lahko prejmejo tudi upravičenci s področja primarne kmetijske pridelave in ribištva.
 • Upravičenec na dan oddaje vloge ne sme biti v stečajnem postopku ali postopku likvidacije ter ne sme imeti neporavnanih dospelih davčnih obveznosti in nepredloženih in neporavnanih obračunov davčnih odtegljajev za odhodke iz delovnega razmerja za zadnje leto v višini 50 evrov.
 • Do državne pomoči niso upravičena tista podjetja, ki so upravičena do regulirane cene zemeljskega plina oziroma električne energije po drugih uredbah ali pa so vključila dvig stroškov električne energije in zemeljskega plina v ceno svojih proizvodov oziroma storitev.

Pomoč:

 • Sofinanciranje 30 % stroškov električne energije in zemeljskega plina v letu 2022 nad dvakratnikom dviga cen teh dveh energentov v letu 2021.
 • Ukrep bo izvajala Javna agencija SPIRIT Slovenija, nadzor pa poleg nje še Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
 • Tri vrste pomoči za gospodarstvo:
 • Prva je enostavna pomoč, lahko znaša do 500.000 evrov in do 30 % upravičenih stroškov.
 • Druga je posebna pomoč, omejena z 2.000.000 evrov in do 30 % upravičenih stroškov, pri čemer velja še dodatna omejitev, da je izračun upravičenih stroškov limitiran na največ 70 % porabe v enakem obdobju 2021.
 • Tretja pomoč pa je namenjena energetsko intenzivnim podjetjem, kjer bo znesek pomoči prav tako omejen z 2.000.000 evrov, vendar pa bodo podjetja ob dokazovanju izgube iz poslovanja lahko zaprosila za povračila do 70 % upravičenih stroškov.