Due Diligence
3. julija, 2023

Poletje – najboljši čas za izvedbo skrbnega pregleda

Skrben pregled podjetja (ang. due diligence) je postopek temeljitega preučevanja in analiziranja poslovanja, finančnega stanja, pravnega statusa ter drugih pomembnih vidikov podjetja, najpogosteje pa ga opravimo pred prevzemom, združitvijo, investicijo ali drugimi poslovnimi transakcijami. Ta postopek je ključnega pomena za strateško odločanje in zmanjševanje tveganj v poslovnih dogovorih.

Skrben pregled omogoča potencialnim investitorjem, kupcem ali partnerjem podjetja, da pridobijo celovit vpogled v poslovno delovanje, finančno stabilnost in vrednost podjetja, kar je ključno za sprejemanje informiranih odločitev. Pomaga tudi prepoznati morebitne pravne, finančne ali operativne težave, ki bi lahko vplivale na uspešnost poslovanja ali vrednost podjetja v prihodnosti. Izvedba skrbnega pregleda sicer terja kar nekaj časa.

Na kaj moramo paziti pri izvedbi skrbnega pregleda?

Pomembno je opozoriti, da je skrbni pregled kompleksen proces, ki zahteva sodelovanje strokovnjakov s področij, kot so pravo, finance, računovodstvo, management in tehnologija. Prav tako je treba zagotoviti zaupnost in zaščito občutljivih informacij med postopkom pregleda. Večina podjetij ima v poletnih mesecih nekoliko bolj umirjeno poslovanje, kar predstavlja idealen čas za izvedbo skrbnega pregleda.

Katera področja zavzame skrbni pregled?

Postopek skrbnega pregleda običajno vključuje več področij, ki jih je treba preučiti, med drugim:

  • Pravni pregled: Vključuje pregled pravnega statusa podjetja, pogodb, pravic intelektualne lastnine, pravnih sporov, pravilnikov, licenc in skladnosti s predpisi.
  • Finančni pregled: Ta pregled zajema analizo finančnih izkazov, davčnih obveznosti, poslovnih obveznosti, dolgov, denarnih tokov, pomembnih poslovnih kazalnikov ter oceno stabilnosti in donosnosti podjetja.
  • Operativni pregled: Preučuje se poslovne procese, organizacijsko strukturo, proizvodnjo, dobavne verige, informacijske sisteme, zaposlene, strateške partnerstva in morebitne tehnološke vidike poslovanja podjetja.
  • Tržni pregled: Vključuje analizo trga, konkurence, potencialnih strank, marketinških strategij, prodajnih kanalov in razvoja izdelkov ter storitev podjetja.
  • Pregled kadrovskih in pravnih zadev: Ta pregled preučuje kadrovske politike, zaposlene, plačne sisteme, pogodbe o zaposlitvi ter morebitne pravne zadeve, povezane s kadri.

Cilji skrbnega pregleda

Cilj skrbnega pregleda je pridobiti celovite informacije o podjetju, ki omogočajo oceno njegovega potenciala, vrednosti, tveganj in možnih sinergij v poslovnih dogovorih. Rezultati pregleda lahko vplivajo na pogoje transakcije, ceno, pogajanja, strateške odločitve in načrtovanje prihodnjega delovanja.

Zaključek

Skrbni pregled podjetja je torej ključen korak pri vsaki poslovni transakciji, saj omogoča strankam pridobiti celovito sliko o podjetju ter sprejeti informirane odločitve. S pravilno izvedenim skrbnim pregledom lahko stranke zmanjšajo tveganja, izboljšajo pogajalski položaj in dosežejo boljše rezultate pri svojih poslovnih podvigih.


Za skrbni pregled vašega podjetja se obnite na naše strokovnjake, ki lahko izpeljejo celoten postopek. Pišite nam na https://unija.com/sl/povprasevanje/ ali na nina.orehek@unija.com.