Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
24. marca, 2022

Podrobna ureditev delovanja katastra nepremičnin

Kataster nepremičnin je temeljna evidenca podatkov o položaju, obliki, fizičnih in drugih lastnostih parcel, stavb in delov stavb, ki izkazujejo dejansko stanje nepremičnin.

S kopico na novo sprejetih pravilnikov se dopolnjuje določila Zakona o katastru nepremičnin – ZKN, in sicer:

  • vodenje podatkov katastra nepremičnin
  • potrdila iz katastra nepremičnin in registra naslovov
  • dejanska raba zemljišč
  • podrobnejši način oštevilčevanja in označevanja stanovanj in poslovnih prostorov
  • način vpisa in izbrisa upravljavcev v kataster nepremičnin
  • katastrske občine
  • strokovna presoja v katastrskih postopkih
  • vsebina registra prostorskih enot
  • izpit in pooblastilo za bonitiranje zemljišč
  • evidenca državne meje

Več informacij glede Zakona o katastru nepremičnin ter podzakonskih aktih je dosegljivih na povezavi TUKAJ.