Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 250 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
12. januarja, 2022

Podatke VIRVDC je mogoče oddati še do konca januarja

Do konca decembra je bilo potrebno posredovati na FURS podatke o uveljavljanju posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, ki so jih med letom upoštevali pri zavezancu za dohodnino pri izplačilu dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka po 105. členu Zakona o dohodnini (ZDoh-2), pod pogoji iz drugega odstavka 131. člena ZDoh-2. Izplačevalci dohodkov, ki podatkov niso posredovali, lahko to storijo še do konca januarja.

Prav tako je še vedno čas za popravke. V kolikor boste oddajali naknadne popravke, bodite pozorni, ker z dodatno posredovanimi podatki nadomestite prvotne podatke. Torej morate v primeru popravkov posredovati celotne podatke in ne samo popravkov.

Podatke se odda preko sistema eDavki (VIRVDC), oblika in način dostave podatkov pa sta določena s Pravilnikom o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu.